Our sponsors:


What is So Imba really about?


Meaning of the name: Imba comes from the word balance meaning a state of equilibrium. Usually the term of imbalance / shortly imba / is used in computer or board games to describe an ability/unit/rule that imbalances the game in the favour of the user of said ability/unit/rule.

Our point is by no mean to attract only strong players on the countrary our policy is to have our memebers about equally spread through the levels so that anyone can experience our IMBA.

This clan was founded in one of Brno’s go clubs „Chajovna“ (tea house).
If you would like to join us contact one of our members on kgs. The founders of the clan will vote about your admission in the next weeks. A member of our clan can be recognaised thanks to the SI abbreviation in front of his/her’s name.


O čem je So Imba?


Význam jména: Imba vychází ze slova balance, znamenající stav rovnováhy. Většinou je termín imbalance / zkráceně imba / používán v počítačových či deskových hrách pro popis schopnosti/jednotky/pravidla, které zpříčiní nevyrovnanost hry ve prospěch hráče používající tuto schopnost/jednotku/pravidlo.

Náš cíl v žádném případě není pouze sbírat silné hráče, ale naopak chceme aby naši členové byly silou rovnoměrně rozloženy mezi třídami, aby každý mohl ucítit naši IMBA.

Tento klan byl založen v jednom z Brněnských go klubů „Chajovna“ (čajovna).

Pokud byste se chtěli k nám přidat, kontaktujte jednoho z našich členů na KGS. Zakladatelé klanu budou v dalším týdnu hlasovat o vašem přijetí. Člen klanu se pozná díky zkratce SI před jeho/jejím jménem.